Vårt senaste förmedlingsuppdrag är en...

Publicerad 2017-12-13, 17:07

VVS-installatör i trakten av Södertälje. 
Företaget etablerades 2009 och har idag fyra fast anställda samt ca 15 inhyrd personal.
Omsättningen uppgår till ca 6 MSEK.
Av åldersskäl önskar nu ägaren avyttra rörelsen. Begärt pris för inkråmet är 1,5 MSEK.

Skriv en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan publicering

FöretagsFörmedlingen AB

Saltängsgatan 21 A, 602 22 Norrköping

Tel: 011-23 88 50, Mobil: 0705-22 69 49

www.foretagsformedling.se

rp@foretagsformedling.se

Nya medarbetare sökes till lokalkontor i övriga landet

© 2014 FöretagsFörmedlingen AB. All Rights Reserved.